Noodlot Domijn

1

Het is fijn wonen in Haaksbergen. Of je in een koopwoning danwel in een huurwoning zit; je woont in een groen dorp. Mijn man ergert zich echter groen en geel aan de slakkengang. Het gaat allemaal traag.

Onze samenleving is aan het veranderen. De overheid gaat bezuinigen; het aantal voorzieningen wordt minder. Qua zorg moeten kinderen meer omkijken naar hun ouders en eventuele andere familieleden. Op zich is daar niets mis mee. In Italië doen ze dat omkijken met liefde. In Haaksbergen wordt dat echter niet gemakkelijk gemaakt. De woningbouwvereniging Domijn Enschede-Haaksbergen is daar behoorlijk schuldig aan. In het kader van de zogenaamde gelijkheid en broederschap kunnen alle inwoners van Nederland terecht in Haaksbergen. Elke burger kan zich bij Domijn inschrijven voor een huurwoning in Enschede danwel Haaksbergen. Het prachtige resultaat is dat allerlei mensen van diverse pluimage kunnen neerstrijken in Haaksbergen. Mijn man die veel in het dorp wandelt, legt zijn oor vaak te luister. Hij hoort vaak dat mensen uit Haaksbergen geen huurwoning kunnen krijgen. Er is een lotingsysteem dat elke ingeschrevene voor een woning evenveel kansen geeft. Een zogenaamd gelijkheidsbeginsel. Iedereen is welkom in Haaksbergen. Naar economische of sociale binding met Haaksbergen wordt niet meer gekeken. De Haaksbergse burger wordt geremd in zijn of haar ontwikkeling en wordt min of meer verdreven uit Haaksbergen. Niet zo mooi als je naar familieleden wilt omkijken. Onze Haaksbergse samenleving desintegreert door dit alles. Het zogenaamde sociale beleid van Domijn werkt averechts. De burgers met lage inkomens zijn hier flink de dupe van want zij kunnen geen woning kopen op basis van hun inkomen. Wat te denken van bijvoorbeeld de jongeren en ouderen? Die kunnen geen kant op. Ze zijn ook afhankelijk van het noodlot dat hen boven het hoofd hangt. Een gevolg van de beruchte loting is ook dat er meer werk/woonverkeer ontstaat. Je krijgt door die loting moeilijk een huurwoning in Haaksbergen, ook al werk je in Haaksbergen.

Mijn man denkt dat de politieke partijen hier een punt van moeten maken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Stel minimaal 30% van de huurwoningen in Haaksbergen beschikbaar voor inwoners van Haaksbergen. Dat doen ze in Hengelo ook. Er zijn zeker in Haaksbergen aannemers die goedkope eenvoudige kleine huurwoningen kunnen bouwen; eventueel duplexwoningen. Wellicht dat politieke partijen zich hier openlijk voor willen inzetten. Huren van € 400,- tot € 500,- per maand moeten toch mogelijk zijn. In ieder geval beduidend lager dan die € 880,- huur per maand op het Frankenhuis. Met €880,- huur per maand is er absoluut geen sprake van sociale woningbouw. Voor sociale minima en Jan Modaal zijn zulke hoge huren niet te betalen.

En als je dan een woning huurt in Haaksbergen betaal je heel snel teveel voor gas en stroom. Mijn man die op de kleintjes let heeft voor volgend jaar 12% weten te bezuinigen door er eens flink achteraan te gaan. Ga eens naar www.gaslicht.com. Hij heeft de tarieven vergeleken en heeft vervolgens de huidige leverancier, Nuon, gebeld. Een lager bedrag voor gas en stroom werd bedongen. Bel dus uw huidige leverancier en vraag om de beste tarieven. Of stap anders over naar een ander en neem een jaarcontract.

STELLA

Plaats uw commentaar