Contact

Haaksbergen Ster in Twente en Haaksbergen Magazine verschijnen niet meer.

Vragen over adverteren en vermeldingen zullen dan ook niet meer behandeld worden.

Colofon Haaksbergen Ster In Twente

Redactie: Betty Morsinkhof
Vormgeving: Hilarieus, Zelhem
Druk (full color): Wegener, Apeldoorn
Verspreiding: TVO
Foto’s: Nico Asbroek, Sander Lagewaard.
Uitgever: Platform Communicatie, Herman Schiphorst, Postbus 152, 7480 AD Haaksbergen, www.platformcommunicatie.nl.
Met medewerking van VVV Haaksbergen
Internet: www.sterintwente.nl

Colofon Haaksbergen Magazine

Haaksbergen Magazine werd verspreid onder bedrijven en dienstverleners in Haaksbergen,  geselecteerde bedrijven in Enschede, Hengelo, Borne, Hof van Twente en Berkelland en  verschijnt twee maal per jaar in een oplage van 4.500 exemplaren. Het magazine was ook  verkrijgbaar bij diverse verkooppunten.
Uitgever: GrafiSelect
Redactie: Gemeente Haaksbergen, Betty Morsinkhof, Willem Jan Hassink, Hans van Os
Tekst en fotografie: Betty Morsinkhof
Druk: Hassink Drukkers Haaksbergen
Ontwerp, art direction: Hans van Os – ontwerper
Opmaak: GrafiSelect

 

Betty Morsinkhof