Een idyllisch plaatje, de herder met zijn schapen in het Haaksbergerveen. De schaapskudde van Hans Abbink is echter veel meer dan dat. Hoofdtaak is begrazing van het 500 hectare grote veengebied. Daarnaast fungeert de schaapskudde als toeristische trekpleister en heeft een educatieve en sociaal-maatschappelijke functie. Begrazing Tussen Haaksbergen en Buurse …

Schaapjes tellen in haaksbergerveen

IVN Haaksbergen

De weidevogelwerkgroep bestaat uit een tiental vrijwilligers die in de periode maart t/m juni vroeg opstaan om nesten te markeren. Een aantal weidevogelbewuste agrariërs werkt mee. Vroeger lagen de werkzaamheden vooral in de buurschap Stepelo. De laatste jaren is er een sterke uitbreiding richting Buurse.

Weidevogelwerkgroep IVN Haaksbergen

In Griekenland was de (steen)uil een symbool van wijsheid. In het spraakgebruik staat zijn jong symbool voor onnozele domheid. Uilen zijn nachtjagers en houden zich overdag schuil. Daarom is deze vogel altijd omgeven door een waas van geheimzinnigheid. Uilen blijven het gehele jaar door in Nederland. Het zijn vleeseters en …

Over uilen en uilskuikens

De Open Monumentendag (OMD) op zaterdag 13 september aanstaande heeft als thema “Sporen uit het verleden”. Vooruitlopend op deze dag heeft de werkgroep Monumenten en Archeologie van de Historische kring Haaksbergen (HKH) begin juli het begeleidende boekwerkje, met daarin opgenomen een cultuur-historische fietsroute, op de Harrevelder Schans gepresenteerd. De “sporen …

Open Monumentendag 2008

Het Buurserzand was het eerste ‘natuurmonument’ dat Vereniging Natuurmonumenten in Overijssel verwierf. In 1929 heeft de weduwe van de heer J.B. van Heek, mevrouw Edwina van Heek-Ewing, het Buurserzand aan Natuurmonumenten overgedragen. Het Buurserzand is een prachtig natuurgebied met jeneverbessen, vennen, houtwallen, bos, en niet te vergeten het los hoes …

Natuurgebied Buursezand