Waterpark het Lankheet

1

Waterpark het Lankheet waar land en water elkaar raken en maken

Landgoed het Lankheet ligt tussen Haaksbergen en Eibergen, op de Overijssels/Gelderse grens, is 500 hectare groot en de geschiedenis ervan gaat terug tot 1188. Veel kleurrijke figuren hebben de geschiedenis van het landgoed bepaald, waaronder roofridder Hendrik van Solms uit het begin van de 15e eeuw. Deze maakte het leven van de bisschop van Münster zó zuur, dat deze besloot de burcht van Hendrik te belegeren.

 

Waterpark 't Lankheet

 

Een kostbaar grapje in die tijd. Na een lang beleg moest de roofridder het opgeven. Iedereen mocht van de bisschop het kasteel verlaten met zoveel dierbare bezittingen als een ieder individueel kon dragen, maar Hendrik moest achterblijven binnen de muren. In de middeleeuwen was een woord een woord, dus nam een van de dochters van Hendrik haar vader op de rug, die zo aan zijn rivaal wist te ontsnappen. Na dit avontuur heeft hij zich overigens wel rustig gehouden.

In diezelfde middeleeuwen werden op het landgoed de hooilanden door de boeren met beekwater bevloeid. Het water was kalkrijk en fungeerde als een natuurlijke meststof. Dit leverde meer hooi op dat aan het vee werd gevoerd: dus meer koeienmest dat op de akkers werd gebruikt en daardoor meer graan voor de boeren zelf. Door het bevloeien werden bovendien schadelijke insecten bestreden en in de winter bleef de graszode vorstvrij, zodat er in het voorjaar eerder geoogst kon worden. Een zelfvoorzienend systeem waar we vandaag nog wat van kunnen leren! In 1999 zijn deze vloeiweiden hersteld om verdroging tegen te gaan, water te bergen en langer vast te houden.

Middeleeuwse technieken als watermanagement van de 21e eeuw.

Op het landgoed Het Lankheet is in 2005 een heus waterpark aangelegd. Het park bestaat voornamelijk uit rietvelden die water uit de nabijgelegen Buurserbeek zuiveren. Het gezuiverde water wordt gebruikt om via de vloeiweiden en via een oud beekstelsel natte natuur te herstellen zoals elzenbroekbossen. Maar ook om nieuwe natuur te ontwikkelen. Het riet wordt gebruikt om er groene energie mee te produceren.

Het park is vormgegeven door de landschapsarchitect Berno Strootman. Hij liet zich door klassieke Italiaanse tuinen inspireren. De belvédère, de zichtheuvel van waaraf het hele park is te overzien, is één van de meest opvallende kenmerken van zijn ontwerp. In het park is ook kunst te vinden, zoals de KidneyPools van de Schotse landschapskunstenaar Jim Buchanan met werk van de Engelse grafische kunstenares Emma Varley. Het zijn niervormige vijvers die als yin/yang figuren in elkaar grijpen. Wandelaars kunnen via stapstenen over het stromende water lopen dat van de ene vijver in de andere loopt. Er zijn daarnaast functionele objecten van de Arnhemse kunstenaars Niek Verschoor en Malou Busser: een brug over een doorwaadbare plaats (voorde), hout/glazen ‘waterwachters’ bij de ingang en een imposante boog op de zichtheuvel.

De KidneyPools symboliseren de zuivering, het doel van het waterpark. De vijvers zijn bedoeld om in stilte te kunnen nadenken of gewoon van de natuur te genieten. Er is een klein amphi-theater waar dat kan, maar dit is ook bedoeld om een paar keer per jaar te genieten van muziek of theater. De grafische figuren die in de stapstenen zijn te herkennen, symboliseren de kristalstructuren die in onze nieren ervoor zorgen dat het bloed gezuiverd wordt.

Voordes, ondiepe plaatsen waar een beek kan worden overgestoken, kwamen vroeger overal in Nederland voor. Bruggen waren meestal te duur en vroegen veel onderhoud. Alleen in Limburg komen nog enkele oorspronkelijke voordes voor. Her en der in Twente zijn ze er weer en in het Waterpark Het Lankheet ligt een heel fraai exemplaar met een zandstenen verharding. Op deze manier worden beken weer beleefbaar en het historische landschap weer zichtbaar.

In het park ligt ook een bos van de toekomst, een klimaatbos met soorten bomen die hier de komende decennia goed kunnen gedijen als de temperatuur stijgt en er sprake zal zijn van verhevigde neerlag: pseudo-acacia, esdoorn, tamme kastanje en Zuid-Europese linde, es en els

Het park is vrij toegankelijk, maar kwetsbare locaties en onderzoeksgebieden kunnen alleen onder begeleiding bezocht worden. Iedere eerste zaterdag van de maand zijn er rondleidingen.
Start 10.00 uur, ontvangst met koffie op het Veldwerkcentrum, Lankheterweg 6, Haaksbergen. Kosten: € 5,- pp. Routebeschrijving: www.waterparkhetlankheet.nl Aanmelden is niet nodig. Op aanvraag kunnen aparte rondleidingen worden verzorgd via de Historische Kring Haaksbergen: 053-5742374.

Plaats uw commentaar