De Plek Van… Livina Waanders

0
Livina Waanders

Geboren is Livina Waanders-Waanders in Enschede. Ze woont al 37 jaar in Haaksbergen. Twaalf jaar zat ze namens de PvdA in de gemeenteraad, maar keerde daar na de laatste verkiezingen niet terug. In een gat viel ze echter niet. Livina maakt deel uit van de schaduwfractie van de plaatselijke PvdA. En sinds januari 2009 zit ze in het algemeen bestuur van Waterschap Regge & Dinkel.

Livina Waanders is een betrokken mens met hart voor de samenleving. Ze staat voor haar partij de PvdA en zet zich in als vrijwilliger voor de samenleving. Hoewel ze geen roots heeft in Haaksbergen strijdt ze ervoor om ‘typische ornamenten’ zoals ze die noemt, voor het dorp te behouden. “Ik moet er toch niet aan denken wanneer de huishoudschool zou worden afgebroken.” Diezelfde betrokkenheid voelt ze met het Waterschap Regge & Dinkel. Voor haarzelf verrassend werd Livina Waanders met voorkeurstemmen in het algemeen bestuur gekozen namens ‘Water Natuurlijk’. “‘Water Natuurlijk’ is opgericht door de provinciale natuur- en milieufederaties en sportvisserij Nederland. D66, Groen Links en PvdA hebben bij de waterschapsverkiezingen in de provincie Overijssel niet zelf meegedaan met een lijst. PvdA-kandidaten mochten zich aansluiten bij Water Natuurlijk”, legt ze uit. “De commissie ‘Waterketen’ waar ik deel van uit maak behandelt onder andere zuivering van afvalwater.”

Waterschap

Waterschap Regge & Dinkel regelt de opvang en doorstroom van water in de Twentse sloten, beken en vijvers, zowel in de stad als op het platteland. Het bewaakt de waterstand zodat de inwoners droge voeten houden en er toch voldoende water is. Het waterschap werkt op innovatieve wijze aan een veilig, veerkrachtig en duurzaam watersysteem dat de op handen zijnde klimaatverandering de baas kan. Daarnaast heeft Regge & Dinkel de zorg voor het grondwater buiten de bebouwde kom. De zuivering van afvalwater – zo’n 80 miljard liter per jaar -gebeurt in haar19 afvalwaterzuiveringsinstallaties (rawzi’s). In de gemeente Haaksbergen zijn twee waterschappen actief: Regge & Dinkel en Rijn & IJssel. “Dat is voor de inwoners soms moeilijk te begrijpen. Water overschrijdt nou eenmaal gemeenteen provinciegrenzen. Daar loop je wel eens tegenaan bij bepaalde projecten. Ook is er overleg met waterschappen in Duitsland, met name over het grensoverschrijdende riviertje De Dinkel. Onze wateroverlast heeft zijn oorsprong soms over de grens.”

Projecten

Bij de inwoners lijkt het begrip ‘waterschap’ nauwelijks te leven. ‘Onbekend maakt onbemind’? Waar in Haaksbergen laat Regge & Dinkel zich zien? “Meestal werken we samen met onder meer overheden en natuurorganisaties. Zo is enkele jaren geleden de recreatievijver in het Park Groot Scholtenhagen uitgebaggerd en de omgeving ervan nieuw aangelegd. Er zijn maatregelen genomen om de verdroging van het Buurserzand tegen te gaan. Er zijn vergevorderde plannen voor herinrichting van de Bolscherbeek en renovatie van de afvalwaterzuiveringsinstallatie”, somt Livina op.
“Mensen hebben vaak niet in de gaten wat we allemaal doen. En heel eerlijk: vóór ik in het algemeen bestuur kwam had ik geen idee dat de taken van het waterschap zo veelomvattend zijn.” Enthousiast vertelt ze over unieke projecten die het waterschap realiseert. Zoals de Doorbraak, Roombeek ‘water terug in de stad’ en Kristalbad. “Onze projecten gaan verder dan zuivering, opvang en afvoer van water alleen. Naast het bedienen van het watersysteem voor de voedselproductie (landbouw), is er veel aandacht voor landschap en natuurwaarden. We spelen steeds meer in op de wensen en mogelijkheden voor recreatie en toerisme.”

Afschaffen

Het waterschap is overgegaan tot een andere manier van lastenheffing. “Bekenden zeggen wel eens: sinds jij in het waterschap zit moeten we veel meer betalen”, bekent ze. “Zeker, er is veel geld mee gemoeid. Maar kijk eens naar de meerwaarde voor de samenleving die onze projecten bieden. Buitensporig declaratiegedrag herken ik echter absoluut niet. Zoiets kun je toch ook niet verantwoorden richting accountant?” , klinkt het een béétje verontwaardigd.
Onder het mom van ‘een overbodige en geldverslindende bestuurslaag’ gaan er stemmen op de waterschappen af te schaffen. Waarbij de Provincie de taken ten aanzien van waterbeheer en – zuivering overneemt. “Het is maar de vraag of je zó kunt bezuinigen. Bovendien gaat dan de deskundigheid die de waterschappen in huis hebben verloren”, werpt ze tegen. “Nu er nieuwe verkiezingen komen moeten we afwachten wat er gaat gebeuren”, beseft Livina. “De Unie van Waterschappen lobbyt bij de Tweede Kamer om deze ervan te overtuigen dat wij belangrijk werk verrichten. Kroonprins Willem Alexander, onze waterman, zal natuurlijk nooit openlijk verkondigen dat waterschappen moeten blijven. Maar in een onlangs door hem gehouden betoog voelden wij ons zeker gesteund.”

Controleren en handhaven

“Met het water uit de kraan bemoeien wij ons niet. Dat doet Vitens”, verklaart Livina. “Het waterschap zuivert ons rioolwater, om waterlopen schoon te houden. Regels moeten voorkomen dat allerlei ongewenste stoffen in het grondof oppervlaktewater terechtkomen. Ik pleit vóór handhaven als deze regels worden overtreden. Bijvoorbeeld wanneer er onrechtmatig wordt geloosd. We moeten extra mensen inzetten om controles uit te voeren. Het belang van water en dus van mens en natuur, gaat vóór alles.”

Hagmolenbeek

Haar favoriete plek heeft uiteraard te maken met haar functie binnen Regge & Dinkel. We fietsen naar het Rutbekerveld, waar de Hagmolenbeek de kabbelende gemeentegrens vormt tussen Haaksbergen en Enschede. “Jaren terug is de Hagmolenbeek heringericht als een meanderend beekje met retentiegebieden en vistrapjes. Hier kun je ervaren hoe mede dankzij het waterschap een stukje prachtige natuur is gecreëerd.”

Plaats uw commentaar