De plek van … Jan Martin van Rees

0

Lang voordat hij er wethouder werd, komt Jan Martin van Rees al graag naar Haaksbergen. Om er boodschappen te doen bijvoorbeeld. Of voor de zwemles van zijn kinderen. Het is echter vooral het buitengebied dat grote aantrekkingskracht uitoefent op de Boekeloër. Hij zoekt en vindt rust in de Haaksbergse natuur. “Het Lankheet, Buurserzand, Witte Veen, Haaksbergerveen. Het is allemaal even schitterend.”

Haaksbergerveen

Omdat hij nou eenmaal maar één plek mag kiezen gaat hij voor het Haaksbergerveen. Om precies te zijn: het dijkje tussen de Niekerkerweg en de Turfweg. Hier wandelt Van Rees graag, samen met zijn vrouw Else en hun hond. Ook met zijn mountainbike doorkruist hij het Haaksbergerveen, dat onderdeel is van zijn ‘oefenrondje Boekelo’. “He liefst ben ik er als er weinig mensen zijn. Dan komt de schoonheid van de natuur maximaal tot uitdrukking. Het water, de weerspiegeling van de boomstronken erin. De ganzen en eenden. In alle seizoenen, ook ‘s winters als er sneeuw en ijs ligt, is het prachtig in het Haaksbergerveen.”

Problemen zijn er om op te lossen

Wethouder Jan Martin van Rees heeft onder meer Economische Zaken, Financiën en Werk en Inkomen in zijn portefeuille. “Dit is mijn eerste periode als wethouder. Ik wist waar ik aan begon. Ik heb me vooraf goed laten informeren over Haaksbergen. Maar, er komen natuurlijk altijd dingen op je pad die je vooraf niet volledig kan voorzien. We werden met forse financiële problemen geconfronteerd. Dan kun je in mijn ogen maar één ding doen: de problemen oplossen. Natuurlijk sta ik daar niet alleen voor. Het college en de raad delen het gevoel dat we met elkaar stappen moeten nemen die tot verbetering leiden.”

We zijn er nog niet

Van Rees vindt dat de financiële problemen van de afgelopen jaren een flinke stempel op Haaksbergen hebben gedrukt. “We kwamen veel in het nieuws doordat er bezuinigd moest worden. Dat was niet voor iedereen even leuk. Tegelijkertijd is het ook een kwestie van wennen. Ook de gemeentelijke organisatie zelf moet zich verder ontwikkelen. In creatieve oplossingen denken. Bij de gemeente wordt hard gewerkt en er gaat ook veel goed”, aldus de wethouder. “Maar er zijn altijd zaken die voor verbetering vatbaar zijn. De gemeentelijke organisatie blijft in beweging omdat we leven in een dynamische maatschappij, waarin nieuwe ontwikkelingen om aanpassing en andere manieren van werken vragen.”

Eigen verantwoordelijkheid

Het gedachtegoed dat de overheid de maatschappij maakt, is overboord. “Mensen en organisaties dienen hun eigen verantwoordelijkheid te pakken. Dat vergt ook ambtelijk een cultuuromslag.” Wat zijn beleidsterrein economie betreft meldt Van Rees: “De centrumondernemers heb ik aangegeven dat wij niet het voortouw kunnen en willen nemen in de ontwikkeling van het centrum. De ondernemers verdienen er hun boterham. De ontwikkeling van het centrum, in de zin van hoe komen er meer klanten, is vooral voor hen van belang. De ondernemers moeten, met elkaar, gaan nadenken over hoe ze dat gaan realiseren. Wij als gemeente ondersteunen hen daarbij. Vanuit deze filosofie zoeken wij aansluiting bij de HOV, IKT Haaksbergen en Stichting Centrummanagement.”

Mogelijkheden als uitgangspunt

Ook de gemeente zelf is aan zet in ‘het nieuwe denken’. “We kijken wat er, rekening houdend met de regelgeving, wél mogelijk is. We denken mee en kijken naar hoe we aan wensen tegemoet kunnen komen. Zo hebben we Unipro nvoor Haaksbergen kunnen behouden. Als je ziet wat een mooi pand zij bouwen op Stepelerveld, geweldig! Hun pand heeft landelijke aandacht.” De ontwikkeling van ons jongste bedrijventerrein gaat gestaag door. Van Rees vertelt dat de gemeente met partners – waaronder twee plaatselijke bedrijven – in gesprek is over een proef met innovatief asfalt. Het betreft asfalt met lichtreflecterende eigenschappen, waardoor minder straatverlichting nodig is. “Een prachtige businesscase die Stepelerveld maakt tot een bedrijventerrein waar iets gebeurt. De gemeente stimuleert dit soort initiatieven graag.” Dat geldt ook voor de uitbreiding van de vooruitstrevende machinebouwer Dynobend. “Die is in goed overleg met de ondernemer en de buurtbewoners geregeld. Daar helpen wij dan bij”, vertelt de wethouder. “En zo zijn er veel meer – ook kleinere – bedrijven in Haaksbergen die beslist niet stil zitten.”

Toekomstperspectief

“Haaksbergen heeft een heleboel pluspunten. Kijk eens naar hoe we hier wonen, winkelen, sporten en onderwijs krijgen; naar de zorg, de agrarische sector, natuur en cultuur. We hebben goede, innovatieve bedrijven en mooie bedrijventerreinen. Alles is hier voorhanden. En dan ook nog eens op een kwalitatief hoog niveau”, schetst Van Rees. “Straks met de nieuwe N18 ben je binnen tien minuten in Enschede en Hengelo en liggen ook grootstedelijke voorzieningen binnen handbereik. Haaksbergen heeft een uitstekende uitgangspositie. Dat biedt toekomstperspectief. Onze sterke punten moeten we uitbuiten. De opgave voor de politiek is dan ook: hoe kunnen we Haaksbergen zó positioneren dat we geen krimp- maar groeigemeente zijn.”

Wederzijds begrip

“In plaats van bang te zijn dingen te verliezen is het beter om met vertrouwen samen verder te bouwen aan een mooi dorp”, gaat hij verder. “We hebben uiteindelijk gezamenlijke belangen. Want alles en iedereen is met elkaar verweven.” Wat de wethouder betreft mag er in Haaksbergen meer met elkaar worden gepraat. Daaraan wil hij graag een positieve bijdrage leveren. “Een gesprek op zich, dat moet toch altijd kunnen? Hiermee laat je zien dat je van goede wil bent. Mensen gaan anders naar elkaar kijken. Er ontstaat meer wederzijds begrip. En dat komt de onderlinge verstandhouding ten goede.” Jan Martin van Rees zegt het lachend, maar welgemeend: “Het wethouderschap, zoals ik dat in Haaksbergen mag vervullen, is het leukste wat ik tot nu toe heb gedaan.”

Plaats uw commentaar