Acties kunstgrasproject Bon Boys

0

Om het kunstgrasproject van Bon Boys te financieren zijn reeds enkele en worden nog een groot aantal acties op touw gezet. Rode draad hierin vormt de actie ‘Bon Boys laat er geen gras over groeien’, waarbij het gehele veld is opgedeeld in zo’n 7000 kavels van een vierkante meter. Die meters tracht de vereniging voor 20 euro per vierkante meter aan de man te brengen.

Het startschot voor deze actie is in november 2009 door wethouder H. Noordink gegeven, die tevens het eerste kavel heeft gekocht. Tijdens de feestavond van de Club van Honderd is vervolgens een 70-tal kavels aan de man gebracht. De verkoopacties op de Kalter tijdens de winterwarme koopzondag en tijdens de Kerstmarkt kenden een opbrengst van ruim 200 kavels.

Na het klootschieten, georganiseerd door de Vriendenkring, op ‘derde kerstdag’, werd een kleine verloting met prijzen gehouden met een verkoopopbrengst ter grootte van 11 kavels Voorafgaand aan de nieuwjaarsbijeenkomst van Bon Boys op zondag 3 januari heeft het bestuur van de Bonifatiusparochie 5 kavels gekocht. Tijdens die bijeenkomst werd ook een actie gehouden, waardoor nog een 26-tal kavels werd verkocht. Tenslotte had de Vriendenkring van Bon Boys nog een leuke verassing in petto. Zij kocht de zij-, midden- en achterlijnen, in totaal 400 kavels aan.

Ook de ‘losse’ verkoop van kavels is inmiddels in volle gang. Een deel van de speciale pakketten, zoals de middenstip, de penaltystippen, de cornervlaggen en de zij-, midden- en achterlijnen zijn ook al aan de man gebracht. Andere speciale pakketten, zoals de doelen, de dug-outs, de beide vijf- en/of zestienmetergebieden zijn nog beschikbaar. Al met al staat de teller inmiddels op ongeveer 1000 verkochte kavels ofwel een opbrengst van zo’n 20.000 euro. Nog lang niet genoeg, maar het begin is er zeker. Uiteraard zijn er ook nog acties in voorbereiding.

Zo is tijdens de nieuwjaarsreceptie gestart met de veiling van de diverse posities op het veld, van doelman, laatste man, linksback, tot de rechtsbuiten en uiteraard de spitspositie, maar ook worden posities als trainer, grensrechter, leider en scheidsrechter geveild. Biedingen per positie zijn mogelijk door een bod rechtstreeks bij Ruud Molenkamp te melden of via internet; emailadres: ruudmolenkamp@home.nl Tevens is in voorbereiding het uitbrengen van een speciale Kunstgraskrant omstreeks de opening van het veld, waarin het gehele proces in woord en beeld te volgen zal zijn en waarbij sponsoren de mogelijkheid tot adverteren wordt geboden, gekoppeld aan de aankoop van een aantal kavels.

In het kader van de actie ‘op welke kavel poept de hamster’ wil de jongste jeugd kavels voor 1 euro te verkopen aan familie, kennissen en buurtbewoners om vervolgens een hamster te laten bepalen wie een winnend kavel heeft gekocht. En tenslotte zijn inmiddels ook de voorbereidingen gestart voor het organiseren voor een afscheidsfeest van het huidige hoofdveld.
Het idee daarbij is om in een grote tent op het hoofdveld in het weekend voorafgaand aan de week, dat de schop in de grond gaat met behulp van een band en disco een groot feest te organiseren.

Foto: itsyourphoto.nl

Kunstgras krijgt stukje ‘heilige’ grond’

Bestuur en werkgroep kunstgras van sv Bon Boys zijn zondag 3 januari, voorafgaand aan de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de vereniging, aangenaam verrast door de komst van het bestuur van de parochie HH Bonifatius en Gezellen.

Het kerkbestuur wilde namelijk vijf vierkante meter grond van het aan te leggen kunstgrasveld kopen. Natuurlijk net die meters, waar tijdens de dauwtrappersmis het altaar altijd wordt geplaatst. Uiteraard waren bestuur en werkgroepleden van Bon Boys bijzonder in hun nopjes met de ‘blijde boodschap’. Tijdens een koffie-onderonsje liet het kerkbestuur weten de bestaande goede verstandhouding tot in lengte van jaren te willen voortzetten. Bouwpastoor Jelle Brandsma speelde ruim 75 jaar geleden een belangrijke rol bij de oprichting van de vereniging en was jarenlang geestelijk adviseur. Een echt innige band is er nu al vele jaren niet meer. In de zeventiger jaren werden als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen de banden losser.
De geestelijk adviseur verdween, terwijl een aantal jaren later ook de rooms-katholieke signatuur officieel werd afgelegd. Niettemin is er altijd wel een band met de kerk blijven bestaan. Tijdens de vieringen van het zestigjarig bestaan van zowel de kerkelijke gemeenschap als de voetbalvereniging werd een dauwtrappersmis op het hoofdveld van het sportcomplex De Greune gehouden. De belangstelling daarvoor was zo groot dat besloten werd de mis elk jaar te gaan houden. Ook na de realisatie van het kunstgrasveld zal deze traditie voortgezet worden.

Dit jaar zal echter waarschijnlijk uitgeweken moeten worden naar een andere locatie op het sportcomplex, want de kans is groot dat met Hemelvaartsdag (13 mei 2010) nog volop gewerkt wordt aan de aanleg van het veld. Over alternatieven is onder het koffiedrinken al van gedachten gewisseld.

Ongeveer op de plek waar tijdens de dauwtrappersmis het altaar staat opgesteld bezegelde pastoor De Jong de aankoop van de ‘heilige’ vierkante meters door het opdrachtformulier in de daarvoor bestemde melkbus te deponeren.

Plaats uw commentaar