Voetbal, voetbal en nog eens voetbal…

0

Iedere zaterdag en zondag wordt er door veel mensen op allerlei niveaus op de velden van v.v. Haaksbergen gespeeld; door jeugd en senioren, door jongens en meisjes, prestatief en recreatief en door mannen en vrouwen. Op zaterdagen wordt er door 9 jeugdteams en 4 seniorenteams gespeeld en op zondag door 6 seniorenteams, waarvan één vrouwenteam. En al die teams trainen natuurlijk op doordeweekse avonden; sommigen één keer en anderen twee keer. Daarnaast kent de v.v. Haaksbergen nog andere groepen die actief bezig zijn: Kaboutervoetbal voor kinderen van 3 t/m 6 jaar, trimvoetbal voor mensen die niet (meer) actief willen zijn in competitieverband, G-voetbal voor mensen met een beperking, meiden recreatie voor meisjes in de leeftijd 15 / 16 jaar die niet in competitieverband spelen.

Eén van de speerpunten in het beleid van de 1e elftal v.v.Haaksbergen v.v. Haaksbergen is dat alle mensen voldoende aandacht krijgen. Toch is er altijd één elftal waar zowel binnen als buiten de vereniging het meest naar gekeken wordt en dat is het 1e elftal. Sinds het seizoen 2008 / 2009 speelt de v.v. Haaksbergen met haar 1e elftal op de zaterdag na 105 (!) jaar op zondag actief te zijn geweest. Binnen het dorp Haaksbergen waren er 3 verenigingen prestatief actief op zondag en binnen de gemeente Haaksbergen zelfs 5. Wij zagen dat dit voor onze vereniging een moeilijke weg zou worden en hebben, na veel nadenken en plannen maken, besloten om het prestatieve gedeelte over te hevelen naar de zaterdag.

1ste elftal VV Haaksbergen

Op de foto:

Voorste rij v.l.n.r.: Leon Veldhuis, Javier Castilla Martin, Daniel Carrasco, Kevin Peeters, Jordie Derkink, Bart ten Breteler, Jose Castilla Martin, en Tim Breukers.
Middelste rij v.l.n.r.: Peter Groot Kormelink (trainer), Dennis Reuvers, Bjorn Breukers, Reiss Sommerszaule, Rob Temmink, Luuk Bergman (ass. scheidsrechter) en Bert Lubbers (verzorger).
Achtersterij v.l.n.r.: Nick Steenkamp, Kees ter Meer, Sjoerd Oude Groen, Rob Galgenbeld, Ivo Liebrand, Bennie Somhorst (materiaalman)
Op de foto ontbreken.: Han Overbeek (elftalleider), Dennis Karnebeek en Soeredj Singh.

 

Al vele jaren waren er bij de v.v. Haaksbergen enkele seniorenteams actief op zaterdag en de roep om een prestatief zaterdagteam klonk steeds vaker. Dan weer luid en dan weer wat zwakker. Dat laatste ongeveer omgekeerd evenredig met de resultaten van het 1e zondagteam. Toen dat team in het seizoen 2007 / 2008 degradeerde naar de laagste zondagklasse (6e) is in samenspraak met de leden besloten om te switchen naar prestatief zaterdagvoetbal.

Bij de v.v. Haaksbergen verstaan we onder prestatie voetbal dat er onder leiding van een technische staf gekeken wordt naar het sterkst mogelijke team, die door training beter moet worden. Er wordt dus het e.e.a. verwacht van de spelers van dat team, maar daar stelt de vereniging ook wat tegenover. Niet in de vorm van individuele beloning (betaling) voor spelers, maar wel in de vorm van het scheppen van voorwaarden voor het hele team die het prettig maken om prestatief te voetballen. Dat kunnen materiële en immateriële zaken zijn, maar wel altijd voor iedereen!! Een financiële bijdrage voor het team, een puntenpot voor het team, goede trainers, materiaal verzorging, goede begeleiding en medische verzorging zijn zaken die als normaal worden beschouwd.

Het eerste seizoen is begonnen met een spelersgroep die is samengesteld met jongens uit Haaksbergen die of bij een andere vereniging speelden of overgestapt zijn van zondag of uit een lager zaterdagteam zijn gekomen. In de loop van het seizoen zijn er nog jongens bij gekomen en afgevallen. De verwachting was dat dit team mee kon draaien in de 4e klasse zaterdag en dat is goed uit gekomen. Wel was de “prestatiecurve” zeer grillig. Goede resultaten werden afgewisseld met slechte; soms tegen de veldverhouding in.

Dit seizoen is de groep wederom uitgebreid, zowel kwalitatief als kwantitatief. Trainer Peter Groot Kormelink kan uit een bredere groep een elftal samenstellen. Ook hebben wij een nieuw tweede team weten te formeren, waardoor het aantal teams op zaterdag is uitgebreid naar 4. Ook dit team is min-of-meer prestatief bezig, maar daarin zijn nog stappen te maken. Zowel in de spelersgroep als organisatorisch. Voor dit seizoen verwachten we dan ook een hogere klassering van ons 1e elftal.

Om het prestatieve zaterdagvoetbal verder gestalte te geven heeft de v.v. Haaksbergen gekozen voor de weg van de geleidelijkheid. Een stevig gebouw heeft immers een stevige fundering nodig om niet binnen de kortste keren in elkaar te zakken. Die fundering wordt meestal gemaakt door mensen die onder het prestatieve deel actief zijn. Deze groep verdient dus ook alle aandacht. Daarom zijn we blij dat steeds meer mensen de weg naar onze vereniging hebben gevonden. Niet alleen op zaterdag, maar ook op zondag, hoewel het zwaartepunt nu toch wel ligt op de ontwikkeling van het zaterdagvoetbal.

Deze ontwikkeling is gestoeld op 3 basisprincipes:
Actief bezig om spelers te interesseren om bij v.v. Haaksbergen prestatief op zaterdag te voetballen, onder de hiervoor geschetste voorwaarden. Blij zijn met spelers die zich spontaan bij ons aanmelden, voor welk team dan ook. Opleiden van jeugdspelers voor het prestatieve deel van de vereniging. Als iemand – om wat voor reden dan ook – daarvoor niet in aanmerking kan of wil komen, is er altijd wel een plek in één van de recreatieve teams.

Er is natuurlijk een groep mensen die niet op zaterdag kan of wil spelen. Ook die mensen kunnen bij de v.v. Haaksbergen aan hun trekken komen. Op zondag spelen diverse elftallen met groot plezier op verschillende niveaus; van oud 1e / 2e elftal spelers tot het eerder gememoreerde trimvoetbal.

Sinds het seizoen 2008 / 2009 is de v.v. Haaksbergen ook begonnen met damesvoetbal of zoals sommigen liever zeggen: vrouwenvoetbal en wel op zondag. Bij diverse verenigingen liepen er vrouwen rond die wel wilden voetballen, maar door te weinig spelers konden ze geen compleet team op de been krijgen. Deze vrouwen hebben hun krachten nu gebundeld bij de v.v. Haaksbergen. Ook voor deze groep spant de v.v. Haaksbergen zich in om de randvoorwaarden zo goed mogelijk in te vullen, zodat dit zich ook verder kan ontwikkelen.

Vandaar dat we blij zijn dat we in de jeugd een B-meidenteam en een B-meiden recreatiegroep hebben (leeftijd 15 / 16 jaar). Deze meiden kunnen in de toekomst zorgen voor doorstroming naar het vrouwenvoetbal.

Een voetbaltak waar we nu nieuw leven inblazen is het G-voetbal voor mensen met een lichamelijk dan wel geestelijke beperking. Al enkele jaren geleden had de v.v. Haaksbergen een G-voetbalteam, maar door diverse oorzaken waren er op een gegeven moment niet meer voldoende spelers om een team op de been te brengen. Mede op initiatief van de Gemeente Haaksbergen, is de v.v. Haaksbergen weer bezig om een Gvoetbalteam bij elkaar te krijgen onder het motto: “Niemand buitenspel”.

Komen we weer terug bij de titel van dit verhaal: “Voetbal, voetbal en nog eens voetbal…” Op de v.v. Haaksbergen is dat zeker van toepassing. Voor meer informatie, kijk dan op onze website of stuur een mail naar vvhaaksbergen@kpnmail.nl of bel naar:

Martin Hietbrink Voorzitter 053 – 5725408
Goos van der Klei Voetbaltechnische Zaken 053 – 5740456
Sandra Diepeveen Jeugdvoorzitter 053 – 5728542
Inge Bijvank Jeugdsecretariaat 053 – 5729518
Margriet van Urk Coördinator G-voetbal 053 – 5729614

VRIJWILLIGERS: OLIE IN DE MOTOR VAN DE V.V. HAAKSBERGEN

Dat de v.v. Haaksbergen kan beschikken over één van de mooiste voetbalcomplexen in de regio en waarschijnlijk ook in Nederland is zeker bij de Haaksbergenaren en bij bezoekende verenigingen meer dan bekend. Als één van de eerste gebruikers van het schitterende sport- en recreatiepark Groot Scholtenhagen is de vereniging hierop terecht bijzonder trots. Binnen de vereniging kreeg de groep mensen die dag in dag uit met de werkzaamheden belastte vrij snel de naam van de “ochtendploeg”. De werkzaamheden die worden verricht bestaan o.a. uit het schoonmaken van de kantine, kleedlokalen, lijnen kalken, bedienen beregeningsinstallatie tijdens droge periodes, reparatie accommodatie, verfraaiingen van het complex enz. Mede dank zij deze groep van vrijwillige medewerkers ligt de accommodatie van de v.v. Haaksbergen er perfect bij. Zij zijn hierop dan ook terecht bijzonder trots. Met recht kan men deze mensen de olie in de v.v. Haaksbergenmotor noemen.

Plaats uw commentaar